Voorgestelde aanscherpingen DVM-Exchange goedgekeurd

Tijdens de vergadering van het Dagelijks Bestuur op 6 april 2017 zijn een tweetal ingediende wijzigingsverzoeken besproken. Het eerste verzoek is ingezonden door gebruikers van de standaard en bevat aanscherpingen DVM-Exchange t.b.v. weigering services. Er worden een aantal voorstellen gedaan en bijbehorende oplossingsrichtingen. Het Bestuur verwacht dat het geen negatief effect heeft op de bestaande standaard; bovendien is het een nuttige toevoeging op de service aanvraag.

Het tweede verzoek is ingezonden door de LVMB gebruikersgroep en bevat aanpassingen van DVM-Exchange standaard n.a.v. het project PPA Noord. Dit voorstel is tot stand gekomen met in de input van de twee betrokken technische partijen Vialis en Technolution. De overige stakeholders zijn gevraagd om inhoudelijk op de voorstellen te reageren en eventuele bezwaren kenbaar te maken.

Tijdens de toetsronde bij stakeholders zijn geen reacties gekomen op de wijzigingsvoorstellen. Het Dagelijks Bestuur DVM-Exchange heeft op 18 mei 2017 de wijzigingsvoorstellen goedgekeurd.

Deze wijzigingen kunnen nu worden uitgerold.