DVM-Echange Testsuite beschikbaar

De DVM-Exchange Testsuite is beschikbaar. U kunt de testsuite downloaden via http://www.dvm-exchange.nl/standaarden/.