• dvm-exchange-afbeelding-flyer-groter-res

    "Samenwerken is samen afspraken maken en deze standaard is de manier voor DVM om afspraken over verkeerskundige informatie-uitwisseling te maken.” 

Welkom

Welkom op de website van DVM-Exchange.

In mei 2011 hebben aantal leveranciers, adviseurs en wegbeheerders het initiatief genomen om te komen een open standaard voor de uitwisseling van verkeerskundige opdrachten en informatie tussen netwerkmanagement systemen. Het doel is om via deze standaard het Dynamisch Verkeers Management (DVM) binnen en over de domeinen van wegbeheerders in samenhang uit te voeren. Deze standaard is dan ook gelanceerd onder de naam 'DVM-Exchange'.

Niet alleen willen steeds meer wegbeheerders hun systemen laten koppelen via deze open standaard, maar ook leveranciers hebben er baat bij gebruik te maken van elkaars kennis. Door een gestandaardiseerd koppelvlak zijn de ontwikkel- en beheerkosten voor zowel leveranciers als gebruikers gunstiger en zijn technische koppelingen en samenwerking  sneller te realiseren. DVM-Exchange draagt bij aan netwerkbreed verkeersmanagement door de gezamenlijke wegbeheerders met systemen van verschillende leveranciers. DVM-Exchange wordt dan ook al veelvuldig toegepast,  en past zich voortdurend aan de snel ontwikkelende slimme verkeerssystemen aan. 

Het bestuur, bestaande uit vertegenwoordigers van wegbeheerders en leveranciers, nodigen u uit niet alleen om gebruik te maken van de opgedane kennis die op deze site beschikbaar is, maar ook om die verder te ontwikkelen.

logos-dvm-exchange

News

Nieuwe versie DVM-Exchange protocol 2.6.0

Met trots bieden we de nieuwste versie van DVM-Exchange aan op de website. U kunt deze hier downloaden. In deze memo wordt...

Lees meer »

Lustrum voor DVM-Exchange!

Het is alweer 5 jaar geleden sinds de drie regionale samenwerkingsverbanden (MRA, Verder, Bereik!) samen met de drie...

Lees meer »

Voorgestelde aanscherpingen DVM-Exchange goedgekeurd

Tijdens de vergadering van het Dagelijks Bestuur op 6 april 2017 zijn een tweetal ingediende wijzigingsverzoeken besproken. Het...

Lees meer »